Felhasználási feltételek

A [www.bukosisak.eu] honlapon található tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a SHOX Kft. szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a SHOX Kft. (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik.

A tartalom bármilyen felhasználása (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás eseteit) kizárólag a Jogtulajdonos írásos beleegyezésével lehetséges.

A felhasználónak a felhasználás tényét és mértékét (felhasznált tartalmi elemek, felhasználás időtartama, felhasználás módja) a Jogtulajdonos felé írásban be kell jelenteni. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

- látogató IP címe
- látogatás kezdete (oldalanként)
- látogatás vége (oldalanként)

A regisztráció során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

- név (keresztnév)
- email cím

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

- hírlevél és blogértesítő
- saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése
- évente néhány alkalommal más, a regisztrált látogatót feltehetően érdeklő termék vagy szolgáltatás népszerűsítése

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében,  illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:

- online marketing szoftver üzemeltetése: MiniCRM Bt. 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 23

A regisztráció bármikor megszüntethető a következő módon: a levelek alján lévő leiratkozási linkre való kattintással.

A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása az alábbi módon történhet: e-mailben az info@shox.hu e-mail címen.

A regisztrált látogató az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: info@shox.hu

számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő jogosult az ugyanazon

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától

témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

- regisztráció email cím
- regisztráció időpontja
- regisztrációhoz használt IP-cím
- regisztráció megszüntetésének időpontja
- regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím

Kérem az 5000 forintos bukósisak vásárlási kuponomat!